Навчальний процес

Мета навчально-виховного процесу - сформувати у дитини цілісну картину світу через освоєння основних сфер життя – Природи, Культури, Людей, Власного Я; виховати ціннісне ставлення до довкілля та самої себе; сприяти особистісному становленню і творчій самореалізації, формуванню її життєвої компетентності

 

Навчально – виховний процес у ДНЗ здійснюється українською мовою відповідно до Базової програми  «Українське дошкілля». Пріорітетним напрямом роботи є народознавство

“…Тільки народне виховання є живим органом у історичному процесі народного розвитку. Виховання, створене самим народом і побудоване на народних основах, має ту виховну силу, якої немає в найкращих системах, побудованих на абстрактних ідеях або запозичених з іншого народу.”
                                                                                                           К. Ушинський

Ознайомлення з народними традиціями