Правила прийому

Шановні батьки!

З вересня 2013 року розпочато електронну реєстрацію дітей до дошкільних навчальних закладів району, яка здійснюється батьками або особами, які їх замінюють за встановленою формою на сайті.

Відповідно до Положення про електронну реєстрацію дітей для прийому в дошкільні навчальні заклади м. Львова заявником мають бути надані наступні відомості (в тому числі персональні дані, які надаються заявником з дотриманням вимог законодавства України):


Про дитину:
Прізвище, ім’я, по батькові.
Дата народження.
Дошкільний навчальний заклад, який обрали батьки або особи, які їх замінюють.
Бажаний рік для зарахування дитини до ДНЗ.
Адреса проживання. 
Серія, номер свідоцтва про народження, дата видачі свідоцтва.
Інформація про наявність встановлених пільг.
Про батьків:
Прізвище, ім’я, по батькові батьків або осіб, які їх замінюють. 
Адреса зареєстрованого місця постійного проживання.
Контактні дані (телефон, електронна адреса).

Занесення відомостей у заявку здійснюється виключно державною мовою (як написано у відповідних документах: свідоцтві про народження, довідці про пільги тощо).Заявник несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, наданих в реєстраційній заявці. 

 Заявник має можливість обрати лише один дошкільний навчальний заклад для реєстрації своєї дитини. 

Документи, які необхідні для зарахування дитини:
 
Заява батьків або особи, яка їх замінює.

Медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад.

Довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.

Свідоцтво про народження дитини.
Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснюється:
• за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
• на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;
• у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.
Завідувач дошкільного навчального закладу письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини за 10 календарних днів.

 

Повідомлення для батьків
Інформуємо Вас про те, що усі електронні заявки дітей народжених у 2015 році, з датою реєстрації від 28.04.15р. видалено адміністратором електронної мережі ДНЗ міста Львова та з електронної мережі дошкільного закладу, оскільки вони були зареєстровані неправомірно, у зв'язку з неполадками у електронній мережі ДНЗ.                                                                                                                                                                         Відповідно до п.12 правил Положення про порядок набору, обліку та забезпечення прозорості при зарахуванні дітей до дошкільних навчальних закладів м. Львова, затвердженого наказом управління освіти ДГП ЛМР від 28.04.15р №160, батьки можуть зареєструвати новонароджену дитину в електронній мережі ДНЗ з 1 січня наступного року за роком народження.                                                                                                                                                                                    Адміністрація ДНЗ.