Організована діяльність

Головна мета:

створення сприятливих умов для повноцінного та гармонійного розвитку особистості дошкільника в умовах сімейного та суспільного виховання

Головне завдання:

збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини

 

Діяльність педагогічного колективу спрямована на:

  • Формування у дітей національної свідомості через впровадження у зміст навчально-виховного процесу національно-історичних традицій нашого краю – української народної творчості як джерела розвитку мовлення дітей
  • Співпрацю сім’ї і ДНЗ як основа для формування творчої особистості дошкільника
  • Організацію ефективного розвивального середовища

 

Взаємозв’язок сфер діяльності

Сфера «Природа» формує елементарний природоцільний світогляд, несе ціннісно-змістову наповненість за екологічним та природничим напрямами

 

 

Сфера « Культура» вводить дитину в світ практичної та духовної діяльності людини, розвиває потребу в реалізації власних творчих здібностей, навчає діставати задоволення від процесу та результатів своєї діяльності, управляє в умінні цінувати рукотворні вироби, культивує інтерес до надбання національної та світової культур

 

Сфера «Люди» формує соціальну компетентність: навчає диференціювати людей за ознаками віку, статі, спорідненості; поводитися в межах дозволеної поведінки, оволодівати культурою діалогу, адекватно реагувати на вчинки та слова інших, дотримуватись правил хорошого тону, співпереживати і співдіяти

 

 

Сфера «Я сам» відкриває дитині світ власного внутрішнього життя, прагнень, думок, переживань допомагає зіставити своє бажання з можливостями; привертає увагу до особливостей власного фізичного, психологічного та соціального розвитку